MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Hrdličková Jitka Bc.

Hrdličková Jitka Bc.

Projekt "Pořízení pícninářské techniky" Nákup obraceče a shrnovače píce. Reg. číslo 18/001/19210/342/159/000691  
- 3 výzva MAS SZK, z.s., byl dne 16. dubna 2019 schválen ke spolufinancování.

Celkové náklady: 952 000 Kč, přiznaná dotace 571 200 Kč

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Pozvánka

PORTA APERTA

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.