MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Markéta Vlachová

Projekt ” Modernizace zem. podniku nákupem rozmetadla na hnůj 6t. “

ev.č. 12/017/41200/130/001604 – 8. výzva byl dne 17.10.2012 předán k zaregistrování na SZIF. Celkové výdaje projektu 372 000,-Kč, požadovaná dotace je 155 000,-Kč. Projekt byl zrealizován a celá částka požadované dotace byla vyplacena.

Kontrola projektu proběhla 15.8.2014. Dne 29.4.2018 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

 

x

 

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.