MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Hrušovany

Obec Hrušovany v rámci 1. výzvy MAS SZK realizovala projekt “Zlepšení vybavenosti obce Hrušovany”, reg. č. 09/008/41200/130/001480. Celkové náklady projektu 2 450 522 Kč, přiznaná dotace 1 800 000 Kč. Projekt řeší modernizaci zastaralého veřejného osvětlení do Lažan. Projekt byl zaregistrován na SZIF 20.10.2009 a 2.12.2010 byla ze strany SZIF proplacena konečná žádost o proplacení.

Projekt byl podpořen celou přiznanou dotací ve výši 1,8 mil. Kč a dotace byla proplacena 24.9.2010 900 000 Kč a 10.12.2010 900 000 Kč, tedy celkem 1 800 000 Kč.

Kontrola projektu proběhla 7.8.2012. Dne 3.5.2015 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.


Modernizace zastaralého veřejného osvětlení do LažanModernizace zastaralého veřejného osvětlení do LažanModernizace zastaralého veřejného osvětlení do Lažan

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.