MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Lázně Evženie a.s.

Projekt “Půjčovna sportovních potřeb, vybavení lázeňského domu” ev.č. 10/009/41200/130/000198 ( 2. výzva MAS SZK).
Celkové výdaje projektu 1 824 938 Kč, přiznaná dotace 750 391 Kč. Dohoda byla podepsána, projekt je realizován a ukončen, byla podána žádost o proplacení. Dotace projektu byla  5.4.2011 proplacena ve výši 740 390 Kč.

 Kontrola projektu proběhla 21.8.2012. Dne 25.8.2015 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.


RekonstrukceRekonstrukceRekonstrukce

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.