MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Obec Údlice

Projekt ” Hrajeme si se skřítkem Lotrýskem aneb bezpečné hraní “

ev.č. 12/015/41200/130/000421 – 7 výzva byl dne 23.3.2012 zaregistrován na
SZIF. Celkové výdaje projektu 319 960,-Kč, požadovaná dotace je 241 470,-Kč. Projekt je ve stádiu administrativní kontroly SZIF.  Dohoda byla podepsaná a projekt byl zrealizován a dotace v plné výši vyplacená 9.12.2013.

Kontrola projektu proběhla 13.8.2014. Dne 30.9.2018 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

xx

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Pozvánka

PORTA APERTA

Pozvánka

Plakát Březno vinobraní

 

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.