MAS Sdružení Západní Krušnohoří

VAIGL A SYN spol. s.r.o.

Projekt: Modernizace firmy zakoupením čelního nakladače jako příslušenství k traktoru


ev.č. 14/020/41200/130/000074 – 11. výzva byl dne 5.3.2014 úspěšně zaevidován na SZIF. Celkové výdaje projektu 387.200,-Kč, požadovaná dotace je 100.000,-Kč. Projekt je zrealizován a  dotace byla v plné výši proplacena. Celkové výdaje činí 359.647,-Kč.

Kontrola projektu proběhla 23.4.2015. Dne 29.10.2019 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

nakladač

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.