MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Nezabylice

Školka

Obec Nezabylice – projekt “Kuchyně a vnitřní vybavení mateřské školky”, reg. č. 09/008/41200/130/001541. Celkové výdaje projektu 1 062 200 Kč, celková výše přiznané dotace 803 338 Kč (90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace). Projekt byl ukončen a byla podána žádost o proplacení. Projekt byl 27.8.2010 proplacen ve výši 803 338 Kč.

Školka má kapacitu 20 dětí a navštěvují jí děti nejen z Nezabylic, ale také z okolních obcí. Realizací projektu došlo ke splnění požadavků hygienických norem a prostory školky byly vybaveny novým vnitřním vybavením kuchyně, šaten, herny, tělocvičny.

 

 Kontrola projektu proběhla 5.9.2012. Dne 20.4.2015 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.


 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.