MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Obec Nezabylice

Projekt ” Dopravní napojení a infrastruktura obytné a rekreační zóny "Za bytovými domy" - 1. etapa “

ev.č. 13/018/41200/130/000931 – 9. výzva byl dne 18.03.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 391 900,-Kč, požadovaná dotace je 352 710,-Kč. Projekt byl zrealizován a byla vyplacená požadovaná dotace v plné výši. Skutečné výdaje činily 485 000,- Kč.

Kontrola projektu proběhla 26.8.2014. Dne 1.12.2018 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

xx

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.