MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Obec Nezabylice

Projekt ” Dopravní napojení a infrastruktura obytné a rekreační zóny "Za bytovými domy" - 1. etapa “

ev.č. 13/018/41200/130/000931 – 9. výzva byl dne 18.03.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 391 900,-Kč, požadovaná dotace je 352 710,-Kč. Projekt byl zrealizován a byla vyplacená požadovaná dotace v plné výši. Skutečné výdaje činily 485 000,- Kč.

Kontrola projektu proběhla 26.8.2014. Dne 1.12.2018 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

xx

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Konzultace

V kanceláři MAS na adrese Rudé armády 23 
431 44 Droužkovice.

Po až Pá 9-12, 13-15 hod.
V případě dohody i mimo tuto dobu. Návštěvu doporučujeme předem telefonicky dojednat.

tel. 724 960 964
info@maskaszk.cz

Zpravodaj

1-21

Zpravodaj 1 - 2021 je ke stažení zde 

 

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.