MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Miroslav Demjanovič

Projektu "Kominictví - investice do rozvoje podnikání"

Nákup užitkového automobilu N1.
Reg. číslo 20/005/19210/342/159/000333 - 5. výzva MAS SZK, z.s. byla
dne 13. května 2020 zaregistrována ŽOD.

Celkové náklady: 500 000 Kč, požadovaná dotace: 225 000 Kč.

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.