MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Pavlína Kylíšková

Projekt ” Zřízení provozovny kadeřnictví p. Kylíškové “

ev.č. 12/015/41200/130/000440 – 7 výzva byl dne 23.3.2012 zaregistrován na
SZIF. Celkové výdaje projektu 190 900,-Kč, požadovaná dotace je 114 540,-Kč. Projekt byl zrealizován a vyplacená částka dotace je 108 927,-Kč

Kontrola projektu proběhla 29.8.2014. Dne 29.3.2018 skončí doba udržitelnosti projektu
a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

 

ProvozovnaVybavení

 

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Pozvánka

PORTA APERTA

Pozvánka

Plakát Březno vinobraní

 

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.