MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Kovářská

Projekt “Rozvoj a inovace expozice Muzea letecké bitvy nad Krušnohořím 11.9.1944 v Kovářské” ev.č.10/009/41200/130/000210 ( 2. výzva MAS SZK).
Celkové výdaje projektu 260 000 Kč, přiznaná dotace je 198 000Kč. Dohoda byla podepsána a projekt je ukončen, byla podána žádost o proplacení a projekt byl proplacen. Dotace byla proplacena  21.1.2011 ve výši 197 999 Kč.

Kontrola projektu proběhla 27.8.2012. Dne 23.8.2015 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.


MuzeumMuzeumMuzeum

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.