MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Město Vejprty

Projekt ” Rekonstrukce místní komunikace Maxima Gorkého ve Vejprtech - II. etapa “

ev.č. 12/017/41200/130/001612 – 8. výzva byl dne 17.10.2012 předán k zaregistrování na SZIF. Celkové výdaje projektu 2 126 256,77,-Kč, požadovaná dotace je 1 800 000,-Kč. Projekt byl zrealizován a dotace byla vyplacena v plné výši 1 579 950,- Kč. Celkové skutečné náklady činily 2 160 457,97 Kč.

Kontrola projektu proběhla 8.4.2015. Dne 29.8.2019 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena. 

x

 

 

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.