MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Lubomír Raška ing.

Projekt: Modernizace výroby palivového dřeva nákupem poloautomatického stroje


ev.č. 14/020/41200/130/000076 -11. výzva byl dne 5.3.2014 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 992.200,-Kč, požadovaná dotace je 250.000,-Kč. Projekt je zrealizován a dotace byla vyplacena. Celkové výdaje jsou 1.020.998,-Kč.

Kontrola projektu proběhla 14.4.2015. Dne 25.8.2019 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena. 

štípačštípač

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.