MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Centrum aktivního odpočinku – Jezdecká společnost na Špičáku

Projekt: Pořízení herních prvků pro děti na statku Špičák


ev.č. 13/019/41200/130/002082 – 10. výzva byl dne 26.6.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 233.946,-Kč, požadovaná dotace je 210.600,-Kč. Dohoda byla podepsaná a projekt je ve stadiu realizace. Byla podaná žádost o proplacení. Platba byla schválena a ve výši 199.349,- Kč. Dotace byla vyplacena.

Kontrola projektu proběhla 6.6. 2016. Dne 25.6.2020 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

12

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.