MAS Sdružení Západní Krušnohoří
  • Nová zelená úsporám light - kontakt 603 109 231

 

Projekt - provozní a animační výdaje

Logo

MAS Sdružení Západní Krušnohoří - Provozní a animační výdaje II
projekt číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011660

Projekt navazuje na předcházející projekt s číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002864. Aktivity obou projektů jsou shodné.

Realizaci Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2014 - 2020 (SCLLD) zabezpečují po technicko - organizační stránce zaměstnanci MAS pod vedením vedoucího pracovníka pro realizaci CLLD Ing. Hany Dufkové. Kancelář, kromě dalšího, připravuje vše potřebné pro jednotlivé výzvy. Je podřízena Výkonnému výboru. Ten je pro realizaci SCLLD rozhodovacím orgánem. Výběrovým orgánem je pak Výběrová komise.

V projektu budou realizovány zejména tyto aktivity:

a) přípravné a podpůrné činnosti
b) provozní činnosti
c) animace SCLLD
d) animace školských zařízení v rámci OP VVV

Etapy projektu:
  1. etapa od 1.1.2018 do 31.12.2020
  2. etapa od 1.1.2021 do 30.6.2022
  3. etapa od 1.7.2022 do 30.6.2023
  4. etapa od 1.7.2023 do 31.12.2023

MAS Sdružení Západní Krušnohoří - provozní a animační výdaje

Projekt číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002864

Projekt byl ukončen k 30.4.2019. 

Realizaci Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2014 - 2020 (SCLLD) zabezpečují po technicko - organizační stránce zaměstnanci MAS pod vedením vedoucího pracovníka pro realizaci CLLD Bc. Hany Dufkové. Kancelář, kromě dalšího, připravuje vše potřebné pro jednotlivé výzvy. Je podřízena Výkonnému výboru. Ten je pro realizaci SCLLD rozhodovacím orgánem. Výběrovým orgánem je pak Výběrová komise.

Finančně je realizace SCLLD zajištěna díky projektu s názvem MAS Sdružení Západní Krušnohoří - provozní a animační výdaje, reg. číslo projektu  CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002864, realizovaného na základě 6. výzvy IROP - Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS - SC 4.2.

Projekt je určen pro MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. na podporu činnosti v rámci "Přípravy a realizace SCLLD pro programové období 2014 - 2020", konkrétně na aktivity spojené s vlastní přípravou SCLLD a její realizací, včetně animace a evaluace. Tzn. např. proces přípravy a schvalování strategie a jejích případných změn, přípravu a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluaci SCLLD.  MAS bude plnit implementační roli v rámci IROP, OPZ a PRV. 

Hlavním cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností místní akční skupiny MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podpora dobrovolnictví na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.

V projektu budou realizovány zejména tyto aktivity:

a) přípravné a podpůrné činnosti
b) provozní činnosti
c) animace SCLLD
d) animace školských zařízení v rámci OP VVV

Etapy projektu:
  1. etapa od 1.7.2015 do 31.12.2017
  2. etapa od 1.1.2018 do 31.12.2018

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Zpravodaj

Zpravodaj

Plakát dožínky 2024

dožínky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
5
3
5
4
5
5
5
6
7
7
6
8
5
9
5
10
5
11
5
12
5
13
7
14
6
15
6
16
5
17
5
18
5
19
6
20
8
21
5
22
5
23
5
24
5
25
5
26
6
27
7
28
5
29
5
30
14
1
6
2
5
3
6
4
9
5
6

katalog

Katalog Krusnohori podzim 2023 ke stažení

 

QR kod pro platbu na KONTO MATÝSEK

GR kod

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.