MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Petr Pakosta

Projekt ” Vybavení truhlárny - tesárny "

ev.č. 13/018/41200/130/001081 – 9. výzva byl dne 18.03.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 429 550,-Kč, požadovaná dotace je 213 000,-Kč. Projekt je zrealizován a vyplacená dotace činí 211 326,-Kč.

Kontrola projektu proběhla 20.12.2015. Dne 12.12.2019 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

vybavenívybavení

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Pozvánka

PORTA APERTA

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.