MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Světlana Raabová

Projekt ” Pořízení zadní nesené lišty 3,4m na traktor “

ev.č. 13/018/41200/130/000915 – 9. výzva byl dne 18.03.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 314 600,-Kč, požadovaná dotace je 104 000,-Kč. Projekt byl zrealizován a byla vyplacená dotace v plné požadované výši. Celkové skutečné náklady činily 321 618,- Kč. 

Kontrola projektu proběhla 29.8.2014. Dne 26.11.2018 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

x

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.