MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Přátelé hradu Hasištejna

Projekt: Pořízení vybavení pro spolkové aktivity.

ev.č. 13/019/41200/130/002325 – 10. výzva byl dne 26.06.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 130 000,-Kč, požadovaná dotace je 117 000,-Kč. Dohoda byla podepsaná a projekt byl zrealizován, proplacená částka činí 93 600,-Kč.

Kontrola projektu proběhla 31.5.2016. Dne 28.5.2020 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

nádobí

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.