MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Obec Droužkovice

Projekt ” Rekonstrukce školy v Droužkovicích I. etapa “

ev.č. 13/018/41200/130/001071 – 9. výzva byl dne 18.03.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 2 000 000,-Kč, požadovaná dotace je 1 800 000,-Kč. Dohoda byla podepsaná a projekt je zrealizován a byla podána žádost o proplacení. Byla schválena dotace ve výši 1 789 539,-Kč, ta byla vyplacena žadateli.

Kontrola projektu proběhla 31.5.2016. Dne 24.6.2020 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

 

12

3

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.