MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Markéta Vlachová

Projekt ” Nákup neseného diskového žacího stroje o záběru 3m “

ev.č. 13/018/41200/130/000901 – 9. výzva byl dne 18.03.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 283 140,-Kč, požadovaná dotace je 117 000,-Kč. Projekt byl již zrealizován a dotace byla vyplacena v plné požadované výši. 

Kontrola projektu proběhla 15.8.2014. Dne 16.9.2018 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

x

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.