MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Město Výsluní - dveře

Projekt “ Zrestaurování dveří kostela sv. Václava ve Výsluní – I. část

ev.č. 12/015/41200/130/000464 – 7 výzva byl dne 23.3.2012 zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 370 000,-Kč, požadovaná dotace je 279 000,-Kč. Projekt je ve stádiu administrativní kontroly SZIF. Projekt byl zrealizován a byla vyplacena celá požadovaná dotace. 

Kontrola projektu proběhla 28.8.2014. Dne 15.10.2018 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.


xx

 

 

 

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.