MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Krušnohorský okrašlovací spolek

Projekt ” Projekt zatraktivnění Jirkovských sklepů

ev.č. 12/015/41200/130/000451 – 7 výzva byl dne 23.3.2012 zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 1 000 000,-Kč, požadovaná dotace je 900 000,-Kč. Projekt je ve stádiu administrativní kontroly SZIF. Projekt byl ukončen.


 

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka hovězího masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.