MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Obec Vrskmaň

Projekt ” Modernizace budovy OÚ Vrskmaň “

ev.č. 12/017/41200/130/001617 – 8. výzva byl dne 17.10.2012 předán k zaregistrování na SZIF. Celkové výdaje projektu 1 950 000,-Kč, požadovaná dotace je 1 462 500,-Kč. Projekt je zrealizován a bylo vyplaceno 1 356 025,- Kč. Celkové skutečné výdaje projektu byly 1 828 264,- Kč.

Kontrola projektu proběhla 29.8.2014. Dne 28.5.2019 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

xx

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.