MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Obec Křimov

Projekt ” Restaurování varhanního nástroje v kostele sv. Anny v obci Křimov

ev.č. 12/015/41200/130/000457 – 7 výzva byl dne 23.3.2012 zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 564 800,-Kč, požadovaná dotace je 426 600,-Kč. Projekt byl zrealizován a byla vyplacená částka 372 582,- Kč. Celkové skutečné náklady projektu byly 413 980,- Kč.

Kontrola projektu proběhla 2.10.2014. Dne 28.1.2019 skončí doba udržitelnosti projektu
a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.


xx

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.