MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Strupčice

Projekt “Oprava hasičské zbrojnice” reg. č. 10/009/41200/130/000261, ( 2. výzva MAS SZK).
celkové náklady 1 777 517 Kč, přiznaná dotace 1 212 732 Kč. Projekt je dokočen, podána žádost o proplacení, proběhla fyzická kontrola na místě, na základě které byla žadateli udělena sankce ve výši 10% za neoznámení změn projektu. Dotace byla 21.3.2011 proplacena ve výši 1 082 831 Kč.

 Kontrola projektu proběhla 15.9.2012. Dne 12.10.2015 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.


Oprava hasičské zbrojniceOprava hasičské zbrojnice

Oprava hasičské zbrojniceOprava hasičské zbrojnice

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Pozvánka

PORTA APERTA

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.