MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Obec Údlice

Projekt ” Modernizace veřejného osvětlení pomocí LED technologie “

ev.č. 13/018/41200/130/000953 – 9. výzva byl dne 18.03.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 3 267 000,-Kč, požadovaná dotace je 1 800 000,-Kč. Projekt byl zrealizován a byla vyplacena dotace ve výši 1 203 446,- Kč. Celkové výdaje projektu činily 1 665 536,- Kč.

Kontrola projektu proběhla 13.8.2014. Dne 29.4.2019 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

xx

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.