MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Stratinská Kateřina

Projekt “Rozvoj rodinné farmy na Špičáku“ – Nákup zemědělské techniky ev.č. 11/013/41500/130/001090.

Celkové výdaje projektu 332 000 Kč, požadovaná dotace je 199 200 Kč. Projekt byl zrealizován a celková částka dotace, která byla vyplacena je 194 400,-Kč.
Kontrola projektu proběhla 12.2.2013. Dne 21.1.2018 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.
 
Lis na malé kulaté balíky

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.