MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Blatenská beseda

Projekt “ Kdo si hraje nezlobí

ev.č. 12/015/41200/130/000275 – 7 výzva byl dne 23.3.2012 zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 303 000,-Kč, požadovaná dotace je 272 700,-Kč. Projekt je ve stádiu administrativní kontroly SZIF. Projekt byl zrealizován a dotace byla vyplacená ve výši 250 598,- Kč. Celkové skutečné výdaje projektu byly 268 447,- Kč.

Kontrola projektu proběhla 14.4.2015. Dne 5.9.2019 skončí doba udržitelnosti projektu
a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.


 

Stávající stav2

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.