MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Obec Údlice

Projekt: Pořízení lehátek, matrací a lůžkovin pro odpočinek dětí v MŠ v Údlicích

ev.č. 13/019/41200/130/002027 – 10. výzva byl dne 26.6.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 135 698,-Kč, požadovaná dotace je 100 350,-Kč. Projekt byl zrealizován a byla vyplacena požadovaná dotace v plné výši.

Kontrola projektu proběhla 13.8.2014. Dne 28.1.2019 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

MŠlehátkadeky

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Pozvánka

PORTA APERTA

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.