MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Vejprty

Město Vejprty realizuje projekt “Rekonstrukce ulice Nerudova – I.etapa”, reg. č. 09/008/41200/130/001549. Celkové výdaje projektu jsou 2 492 552 Kč, přiznaná dotace 1 800 000 Kč. Město podalo žádost o platbu a celá částka již byla ze strany SZIF žadateli proplacena 20.10.2010 540 000 Kč a 13.1.2011 1 260 000 Kč, tedy celkem 1 800 000 Kč.

 Kontrola projektu proběhla 27.8.2012. Dne 15.4.2015 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.

 

Rekonstrukce ulice Nerudova – I.etapaRekonstrukce ulice Nerudova – I.etapa

Rekonstrukce ulice Nerudova – I.etapaRekonstrukce ulice Nerudova – I.etapa

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.