MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Římskokatolická farnost Údlice - Přečaply

Projekt ” Komplexní obnova kostela sv. Matouše v Přečaplech a jeho okolí - I. etapa “

ev.č. 12/017/41200/130/001621 – 8. výzva byl dne 17.10.2012 předán k zaregistrování na SZIF. Celkové výdaje projektu 1 014 229 ,-Kč, požadovaná dotace je 900 000,- Kč. Projekt byl zrealizován, byla podána žádost o proplacení. Platba byla schválená ve výši 900 000,- Kč a dotace byla vyplacena.

Kontrola projektu proběhla 9.6.2016. Dne 8.4.2020 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

Výběrová komise při místním šetřeníVýběrová komise při místním šetření

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Pozvánka

PORTA APERTA

Pozvánka

Plakát Březno vinobraní

 

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.