MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Pesvice

Projekt ” Modernizace obecního úřadu v Pesvicích ” ev.č. 11/012/41200/130/000177 - 5. výzva. Celkové výdaje projektu 1 336 000 Kč, požadovaná dotace je 990 000 Kč. Dohoda byla podepsána. Projekt byl zrealizován a 8.6.2012 bylo vyplaceno 819 024,- Kč. 

Kontrola projektu proběhla 4.2.2013. Dne 28.7.2016 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.


Modernizace úřaduModernizace úřaduModernizace úřaduModernizace úřaduModernizace úřaduModernizace úřadu

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.