MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Římskokat. farnost-děkanství Jirkov

Projekt ” Oprava kostela sv. Barbory v Otvicích - I. etapa "

ev.č. 13/018/41200/130/001076 – 9. výzva byl dne 18.03.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 894 957,-Kč, požadovaná dotace je 720 000,-Kč. Dohoda byla podepsaná, projekt byl zrealizován a dotace byla vyplacená v plné výši.

Kontrola projektu proběhla 24.3.2015. Dne 2.2.2020 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

vnitřekstřecha loď

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.