MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Operační programy 2014 - 2020

Národní operační programy

Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Ty, které se vztahují k CLLD naší MAS jsou tyto:

 

Pro tyto programy bychom měli obdržet alokace.

 

Dál můžeme jako spolek využít ve prospěch realizace CLLD tzv "napřímo", to znamená, že MAS by mohla být žadatelem o dotaci na projekt, kterým bude napňovat CLLD, tyto operační programy:  

Informace k IROP

Pořízení vybavení pro hasiče (JPO II. a III. kategorie)

Přes SC 1.3 je možné realizovat projekt zaměřený např. na nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody za podmínky, že žadatel vyplývá z vymezeného území z důvodu sucha. V MAS SZK se jedná o ORP Chomutov, Kadaň, Litvínov a Žatec. Všechny tyto ORP jsou vymezeny z důvodu sucha. Na území MAS SZK lze realizovat projekty přes SC 1.3.( zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof).  

V případě S.C. 4.1 (prostřednictvím MAS) budou podpořeny pouze projekty nezakládající veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU. Spolufinancování 95% z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5% příjemce.

Výstavba či rekostrukce chodníků

Výstavbu či rekonstrukci chodníků bude možné realizovat v zájmu bezpečnosti pěší dopravy a přizpůsobení osobám s omezenou pohyblivostí. Skutečnost, že je akce realizována v zájmu bezpečnosti se bude prokazovat Auditem bezpečnosti.

Auditem bezpečnosti se rozumí posouzení stavby a její dokumentace dle parametrů stanovených Zákonem č. 13/1197 Sb., § 18g, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem auditu bezpečnosti pozemních komunikací je zpráva, která obsahuje zejména souhrnný popis předpokládaných dopadů stavebních, technických a provozních vlastností pozemní komunikace na bezpečnost silničního provozu při jejím využívání a návrhy na odstranění nebo snížení předpokládaných rizik, která plynou z vlastností pozemní komunikace pro účastníky silničního provozu. Podrobnosti budou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Územní plány

SC 3.3. - v roli žadatele bude vždy obec s rozšířenou působností (ORP). Budou podporovány územní plány a jejich změny. V případě ORP Chomutov by mělo být  možné, aby žadatelem bylo i SM Chomutov (projekt bude realizován na území MAS SZK). 

Pravděpodobně bude možné realizovat územní plány i územní studie (pokud si to ve strategii nastavíme) v prostřednictvím MAS.

Způsobilost DPH

DPH je způsobilá pro pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty  235/2004 Sb.

 

 

PS Vzdělávání

Pracovní skupina pro školství. Bude zapojena v přípravě MAP (Místní akční plán).

 

členové

  • Jana Petrovajová
  • Michal Vlach
  • Vladimír Haška
  • Jiří Chloupek

 

přihlašovací formulář pro zájemce o členství v PS Vzdělávání

PS sociální začleňování

PS se bude zabývat potřeb v oblasti sociálního začleňování a sociálních potřeb. 

PS podnikání a zemědělství

Pracovní skupina zaměřená na zemědělství a drobné podnikání na venkově

PS Rozvoj venkova

Pracovní skupina se bude zabývat zejména oblastí IROP

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Zpravodaj

2024/2

Plakát dožínky 2024

dožínky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
5
2
6
3
5
4
5
5
6
6
7
7
6
8
6
9
6
10
7
11
6
12
6
13
6
14
6
15
6
16
6
17
6
18
7
19
6
20
8
21
7
22
7
23
7
24
7
25
7
26
7
27
14
28
7
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
9
4
7

QR kod pro platbu na KONTO MATÝSEK

GR kod

konto MATÝSEK

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.