MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Průběžné informace

IROP - 11. výzva - bezpečná doprava

Datum: 28. 5. 2020

Informujeme, že dne 5. června bude vyhlášena již 11. výzva IROP, zameřená na bezpečnost dopravy s názvem „11.výzva MAS Sdružení Západní Krušnohoří-IROP-Bezpečnost dopravy"

IROP - obě žádosti podané v 1. výzvě splnily podmínky pro vydání právního aktu

Datum: 14. 6. 2019

S radostí informujeme, že oba dva projekty, které byly podány v 1. výzvě IROP, splnily podmínky k vydání právního aktu.

Upozornění - IROP - VYHLÁŠENÁ VÝZVA - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Datum: 11. 6. 2019

Dovolujeme si připomenout, že je prozatím do 1. července otevřená výzva č. 5 - sociální bydlení. Alokace, určená na tuto výzvu, je celkem 10 mil. Kč; max. celkové způsobilé výdaje na jeden projekt jsou 5 mil.Kč.

IROP - avizo 7. výzva - infrastruktura pro vzdělávání

Datum: 11. 6. 2019

Avizujeme, že počátkem července, pravděpodobně kolem 8. července, očekáváme vyhlášení výzvy na podávání žádostí na investice vzdělávací infrastruktury (předškolní, základní a zájmové, neformální a celoživotní). Předpokládaná alokace cca 12 mil. Kč. Pokud máte investiční záměr, sledujte náš web.

IROP - avizo 6. výzvy - investice do sociálního podnikání

Datum: 11. 6. 2019

Avizujeme, že počátkem července, pravděpodobně kolem 8. července, očekáváme vyhlášení výzvy na podávání žádostí na investice v sociálním podnikání. Předpokládaná alokace cca 5 mil. Kč. Pokud máte investiční záměr, sledujte náš web.

IROP - modifikace výzvy č. 5 - sociální bydlení

Datum: 25. 3. 2019

Informujeme, že u výzvy č. 5 - sociální bydlení byla provedena 1. modifikace, která spočívá v prodloužení termínu pro podání žádosti o podporu do 1.7.2019

IROP - modifikace výzvy č. 4 - sociální infrastruktura

Datum: 25. 3. 2019

Informujeme, že u výzvy č. 4 - sociální infrastruktura proběhla modifikace. Termín pro podání žádostí o podporu byl prodloužen do 12.5.2019.

IROP - modifikace výzvy č. 3 - bezpečná doprava

Datum: 11. 3. 2019

Informujeme, že byla modifikována výzva č. 3 - bezpečná doprava. Modifikací došlo k prodloužení termínu pro příjem žádostí do 30. dubna 2019.

IROP - Jednání výběrové komise

Datum: 11. 1. 2019

Výběrová komise k hodnocení podaných projektů v 1. výzvě IROP se sejde 22. ledna od 14 hodin v Droužkovicích.

IROP - 5. výzva - sociální bydlení - vyhlášena

Datum: 14. 12. 2018

Dnes (14. prosince 2018) v 10 hodin vyhlašujeme 5. výzvu na investice do sociálního bydlení.

AVIZO - 5. výzva MAS - sociální bydlení

Datum: 21. 11. 2018

Avizujeme, že 14.12.2018 bude otevřena 5. výzva MAS na investice do sociálního bydlení. Podpoříme pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

IROP - AVIZO - 4. výzva MAS - sociální infrastruktura

Datum: 21. 11. 2018

Avizujeme, že 3. prosince v 10 hodin bude otevřena 4.výzva MAS na investice do sociální infrastruktury. Podpoříme aktivity typu: Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro sociální služby. Vybudování zázemí pro terénní služby. Ambulantní sociální služby. Pobytové sociální služby. Pořízení bytů bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Stavby, stavební úprav, pořízení vybavení a venkovní úpravy komunitních center.

IROP - modifikace č. 2 výzva č. 2

Datum: 10. 11. 2018

Informujeme, že u výzvy č. 2 proběhla z důvodu změny metodického prostředí 2. modifikace. Ta spočívá v úpravě kritérií formální náležitostí a přijatelnosti podle platné metodiky.

IROP - modifikace výzvy č. 2

Datum: 26. 10. 2018

Informujeme, že u výzvy č. 2 IROP - infrastruktura pro neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání - došlo k prodloužení termínu pro podávání žádostí do 31. ledna 2019.

IROP - Informace o 2. modifikaci výzvy č. 1

Datum: 25. 10. 2018

Informujeme žadatele, že dne 25.10.2018 došlo ke druhé modifikaci výzvy č. 1 - infrastruktura předškolního a základního vzdělávání. Modifikací došlo k prodloužení termínu pro podávání žádostí o dotaci do 30. listopadu 2018.

IROP - avizo pro 4. a 5. výzvu - sociální infastruktura

Datum: 18. 10. 2018

Avizujeme, že v dohledné době plánujeme vyhlášení výzev na podávání investičních projektů v oblasti sociální infrastruktury a to výzvy č. 4 (rozvoj sociálních služeb a rozvoj komunitních center) a výzvy č. 5 (sociální bydlení).

IROP - avizo na výzvu č. 3 - bezpečná doprava

Datum: 27. 9. 2018

Upozorňujeme případné žadatele, že MAS chystá vyhlášení své 3. výzvy IROP, která se bude týkat opatření "bezpečná doprava". Opatření je navázáno na výzvu IROP č.53 - Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD.

IROP - Výzva č. 2 - Podpora infrastruktry pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Datum: 26. 9. 2018

Dovolujeme si připomenout případným žadatelům, že MAS má od 1. srpna otevřenou výzvu na investice do infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání s celkovou alokací na výzvu ve výši 7 393 421 Kč. Žádosti je možné podávat do 31. října 2018. Žádosti se podávají prostřednictvím MS2014+.

Modifikace Výzvy č. 1 IROP - Podpora infrastruktury předškolního vzdělávání a základních škol

Datum: 2. 8. 2018

Informujeme případné žadatele, že výzva č. 1 IROP byla modifikována. Termín pro podání žádosti o dotaci byl prodloužen do 31. října 2018.

Avizo - příprava výzvy č. 2 k opatření F34 - Kvalitní vzdělání pro všechny

Datum: 13. 7. 2018

Informujeme potencionální žadatele, že výzva by měla být vyhlášena 1. srpna 2018.

Avizo - příprava výzvy č. 2 k opatření F34 - Kvalitní vzdělání pro všechny

Datum: 22. 6. 2018

Informujeme případné zájemce, že v dohledné době MAS vyhlásí výzvu v rámci svého programového rámce IROP na opatření F34 - Kvalitní vzdělání pro všechny. Výzva je ve stadiu jejího schvalování řídícím orgánem. Celková alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 7 393 421 Kč.

Avizo - příprava výzvy č.3 k opatření F31 - Bezpečná doprava

Datum: 22. 6. 2018

Informujeme případné zájemce, že v dohledné době MAS vyhlásí výzvu v rámci svého programového rámce IROP na opatření F31 - Bezpečná doprava. Výzva je ve stadiu jejího schvalování řídícím orgánem. Celková alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 11 684 210,53 Kč.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Zpravodaj

Zpravodaj

Plakát dožínky 2024

dožínky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
6
28
6
29
6
30
6
31
6
1
12
2
8
3
6
4
6
5
7
6
6
7
7
8
11
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
5
15
8
16
6
17
5
18
5
19
5
20
6
21
7
22
14
23
8
24
5
25
5
26
5
27
6
28
6
29
10
30
5

QR kod pro platbu na KONTO MATÝSEK

GR kod

konto MATÝSEK

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.