MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Lacman David

David Lacman

Projekt "Investice do ekologického hospodářství DL" 

Pořízení traktoru s čelním nakladačem. Reg. číslo 18/001/19210/342/159/000689  
- 3 výzva MAS SZK, z.s., byl dne 16. dubna 2019 schválen ke spolufinancování.

Celkové náklady: 1 975 000 Kč, přiznaná dotace 1 185 000 Kč

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.