MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Centrum pro enviromentální výchovu s.r.o.

Projekt ” Rozvoj firmy pořízením vybavení pro činnost “

ev.č. 12/017/41200/130/001622 – 8. výzva byl dne 17.10.2012 předán k zaregistrování na SZIF. Celkové výdaje projektu 217 354 ,-Kč, požadovaná dotace je 214 200,-Kč. Projekt je zrealizován a byla podaná "Žádost o proplacení".               4.11.2013 bylo vyplaceno 130 412,- Kč

Kontrola projektu proběhla 28.8.2014. Dne 29.7.2018 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

xx

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.