MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Vejprty

Projekt ” Rekonstrukce sociálního zařízení v MěKaSS ” ev.č. 10/011/41200/130/002094. Celkové výdaje projektu 2 111 006 Kč, přiznaná dotace je 1 583 254 Kč. Projekt byl schválen. 10.2.2012 bylo proplaceno 1 583 254 Kč.

Kontrola projektu proběhla 6.2.2013. Dne 31.3.2016 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.


 

RekonstrukceRekonstrukce

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.