MAS Sdružení Západní Krušnohoří

ing Jana Filipová

Projekt ” Modernizace zem. podniku nákupem rozmetadla a vozu na svoz sena “

ev.č. 12/017/41200/130/001602 – 8 výzva byl dne 5.11.2012 zaregistrován na
SZIF. Celkové výdaje projektu 420 000,-Kč, požadovaná dotace je 175 000,-Kč.

Projekt byl zrealizován a byla vyplacena částka 165 000,-Kč Celkové skutečné výdaje činily 399 300,- Kč.

Kontrola projektu proběhla 28.8.2014. Dne 8.10.2018 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

xx

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.