MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Obec Vrskmaň

Projekt ” Oprava podlahových a stropních konstrukcí Obecního úřadu ve Vrskmani “

ev.č. 13/018/41200/130/001067 – 9. výzva byl dne 18.03.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 1 047 322,-Kč, požadovaná dotace je 686 065,-Kč. Dohoda byla podepsaná, projekt je zrealizován a dotace byla schválená a vyplacená v plné výši.

Kontrola projektu proběhla 28.9.2014. Dne 18.12.2019 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

obec Vrskmaň

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.