MAS Sdružení Západní Krušnohoří
  • Nová zelená úsporám light - kontakt 603 109 231

 

Místní rozvojová strategie 2014-2020

Mid - term evaluace k 31.12.2018

Evaluační zpráva, schválená MMR

Dne 6. září 2019 byla MAS schválena střednědobá evaluační zpráva Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří 2014-2020.


Resilience

Klimatická změna již nyní přináší nevyhnutelné dopady, kterým musíme čelit.
Zastavení oteplování je předmětem mitigace (zmírňování). Změny nicméně už nastaly a budou pokračovat a lidstvo se jim musí přizpůsobit - adaptovat se na ně. Koncentrace skleníkových plynů v ovzduší na dnešní úrovni způsobuje a způsobí nemalé další oteplování. Užívání fosilních paliv nicméně neskončí ke dnešnímu dni a i kdyby skončilo velmi rychle, během několika desetiletí, oteplí se asi o jeden další stupeň (podle nejnovější zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu IPCC).

I když v České republice nebudou dopady změny vyvolané oteplováním zřejmě tak dramatické jako v mnohých jiných částech světa, je nutné vzít tuto hrozbu na vědomí a uvědoměle na ni v předstihu reagovat. Schopnost čelit hrozbám se nazývá resilience.

Resilience

je schopnost (soustavy, systému, uskupení či celku - ať už jedince, lesního ekosystému, města, podniku nebo ekonomiky) vypořádat se se změnami a nadále je rozvíjet. To se týká jak odolnosti vůči šokům a poruchám (jako jsou bezprecedentní průběhy a změny počasí nebo finanční krize), tak schopnosti přinést v důsledku těchto událostí obrodu a inovinovace. Ve společenských soustavách klade resilientní myšlení důraz na učení a sociální rozmanitost). Společnost se musí adaptovat nejen na velmi odlišné klima s velikou variabilitou stavů počasí, ale i na situaci, že fosilní paliva budou mnohem dražší, či dokonce nedostupná (první na řadě je ropa, ale vzhledem k naší závislosti na Rusku jde rovněž o zemní plyn). Obzvláště v současné politické situaci a vývoji na Ukrajině je otázka minimalizace závislosti na dovozu energetických surovin z politicky nepředvídatelných oblastí daleko naléhavější bezpečnostní otázkou pro celou Evropu. Z hlediska bezpečnostního i environmentálního se cesta k energetické soběstačnosti, využívání lokálních obnovitelných zdrojů a úspor je pro Evropu nezbytným cílem.

Vnímáme, že téma klimatické změny, nutnost zmírnění a adaptace prakticky nevstupují do úvah většiny jednotlivců a správ obcí. Proto v souladu s objevujícím se trendem, ale také s tím, že dopady klimatické změny nelze nadále z uvažování vytěsňovat, navrhujeme pracovat s pojmem resilience/odolnosti a věříme, že bude pro společnost pochopitelný, motivující a inspirující. Pojem nabízí totiž pochopení, proč udržitelná řešení přinášejí nezávislost (na vnější podpoře), zvyšují i bezpečnost (krizové situace jsou oddáleny, jen čelíme složitějším podmínkám, ale jsme na ně připraveni), zvyšují odpovědnost za sebe sama, za svou obec. 

Změna klimatu a její lokální souvislosti / koncept resilience

Stáhněte si prezentace ze semináře Obce a regiony odolné proti změně klimatu konaného 8. prosince 2014 v Liberci.

zdroj: http://www.veronica.cz/?id=583

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Zpravodaj

Zpravodaj

Plakát dožínky 2024

dožínky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
14
1
7
2
6
3
7
4
10
5
7
6
7
7
7
8
9
9
8
10
7
11
8
12
7
13
7
14
7
15
7
16
7
17
8
18
12
19
8
20
6
21
6
22
6
23
6
24
7
25
14
26
8
27
6
28
6
29
6
30
7
31
6
1
13
2
7

katalog

Katalog Krusnohori podzim 2023 ke stažení

 

QR kod pro platbu na KONTO MATÝSEK

GR kod

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.