MAS Sdružení Západní Krušnohoří

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ÚDLICE

Projekt: Solární ohřev vody v šatnách T.J.Sokol Údlice

ev.č. 13/019/41200/130/002034 – 10. výzva byl dne 26.6.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 150 000,-Kč, požadovaná dotace je 135 000,-Kč.  Projekt byl zrealizován a dotace byla vyplacena v požadované výši .Celkové výdaje činily 158.642,- Kč.

Kontrola projektu proběhla 13.8.2014. Dne 27.2.2019 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

solárybojler

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.