MAS Sdružení Západní Krušnohoří

SDH ve Strupčicích

Projekt ” Pořízení vybavení SDH Strupčice pro zabezpečení činnosti a výcviku členů “

ev.č. 12/015/41200/130/000326 – 7 výzva byl dne 23.3.2012 zaregistrován na
SZIF. Celkové výdaje projektu 591 818,-Kč, požadovaná dotace je 532 636,-Kč. Projekt byl zrealizován a celá částka požadované dotace byla vyplacena.

Kontrola projektu proběhla 26.8.2014. Dne 28.11.2017 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.


xx

xx

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.