MAS Sdružení Západní Krušnohoří

2. výzva

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s.

Název projektu: Krušnohorská multifunkční učebna. Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011018. 2. výzva MAS SZK. 

V Lesné v Krušných horách vznikne moderní multifunkční učebna a zázemí pro výuku, jež projde rekonstrukcí stávajícího prostoru a díky vhodnému modernímu vybavení bude vytvořeno atraktivní zázemí pro zájmové a neformální vzdělávání vhodné ke každodennímu využití (nejen) třídními kolektivy. V rámci projektu budou zakoupeny pomůcky využitelné v rámci podpory klíčových kompetencí IROP v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborů, práce s digitálními technologiemi.

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Pozvánka

PORTA APERTA

Pozvánka

Plakát Březno vinobraní

 

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.