MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Vejprty

Městská správa sociálních služeb Vejprty,
příspěvková organizace

Název projektu: Rekonstrukce objektu Husova C v rámci interní
transformace MSSS Vejprty 

Předmětem projektu je zlepšení podmínek pro kvalitní poskytování sociální služby DOZP ve Vejprtech, a to v duchu její humanizace a transformace. Tohoto stavu bude dosaženo prostřednictvím rekonstrukce stávajícího objektu, přístavby nové výtahové šachty a nezbytných venkovních úprav. Úpravami bude zajištěn vyšší komfort uživatelů, vytvoří se vhodné zázemí pro poskytování služby i práci s klienty v "rodinném" prostředí s důrazem na individuální, sociální, zdravotní aj. potřeby každého uživatele.

 

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.