MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Obec Hora Svaté Kateřiny

Projekt ” Rekonstrukce sociálního zařízení a modernizace promítací techniky v Horském kině Kateřina  “

ev.č. 13/018/41200/130/001070 – 9. výzva byl dne 18.03.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 496 100,-Kč, požadovaná dotace je 369 000,-Kč. Projekt je zrealizován a byla vyplacena dotace ve výši 349 315,-Kč. Celkové skutečné výdaje činí 429 277,- Kč.

Kontrola projektu proběhla 9.4.2015. Dne 31.7.2019 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

 

xx

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Pozvánka

PORTA APERTA

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.