MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Obec Kalek

Projekt ” Výměna oken a dveří - dům služeb v Kalku “

ev.č. 13/018/41200/130/001023 – 9. výzva byl dne 18.03.2013 úspěšně zaregistrován na SZIF. Celkové výdaje projektu 242 361,-Kč, požadovaná dotace je 180 268,-Kč. Projekt je zrealizován a byla vyplacena dotace ve výši 149 885,- Kč. Celkové výdaje projektu byly 213 066,- Kč.

Kontrola projektu proběhla 29.8.2014. Dne 28.1.2019 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

xx

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.