MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Obec Bílence

Projekt ” Modernizace a přístavba společenského sálu č.p. 43 v Bílencích “

ev.č. 12/017/41200/130/001619 – 8. výzva byl dne 17.10.2012 předán k zaregistrování na SZIF. Celkové výdaje projektu 3 600 000,-Kč, požadovaná dotace je 1 800 000,-Kč. Byla podepsaná smlouva s dodavatelem a projekt se realizuje.

Projekt je zrealizován a dotace byla v plné výši proplacena. Celkové skutečné výdaje činily 3 125 891,- Kč.

Kontrola projektu proběhla 24.3.2015. Dne 31.7.2019 skončí doba udržitelnosti projektu a jeho administrace bude poté kompletně ukončena.

xx

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Konzultace

V kanceláři MAS na adrese Rudé armády 23 
431 44 Droužkovice.

Po až Pá 9-12, 13-15 hod.
V případě dohody i mimo tuto dobu. Návštěvu doporučujeme předem telefonicky dojednat.

tel. 724 960 964
info@maskaszk.cz

Zpravodaj

1-21

Zpravodaj 1 - 2021 je ke stažení zde 

 

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.