MAS Sdružení Západní Krušnohoří

SDH Nová Ves v Horách

Projekt ” Modernizace požární zbrojnice v Nové Vsi v Horách č.p. 2 ” ev.č. 11/012/41200/130/000167 - 5. výzva. Celkové výdaje projektu 1 205 000 Kč, požadovaná dotace je 895 500 Kč.Projekt je ve stádiu administrativní kontroly SZIF. Projekt je zrealizován a 16.4.2012 bylo vyplaceno 895 500 Kč

Kontrola projektu proběhla 5.2.2013. Dne 10.8.2016 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.


123

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

Píměstské tábory SETKÁVÁNÍ

Pozvánka

Plakát Dožínky

Pozvánka

PORTA APERTA

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.