MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Bc. Hlaváčková Alena

Projekt ” Modernizace zemědělského podniku vybudováním 10 nových ustajovacích míst pro koně s přísl. ” ev.č. 11/013/41200/130/001100 . Celkové výdaje projektu 635 000 Kč, požadovaná dotace je 317 500 Kč. Projekt byl schválen k podpoře, zaregistrován na SZIF a zrealizován. 4.5.2012 bylo vyplaceno 317 500 Kč.

Kontrola projektu proběhla 12.2.2013. Dne 20.2.2017 skončila doba udržitelnosti projektu a jeho administrace byla kompletně ukončena.


 

12

34

56

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Nabídka

nabídka stařeného masa - plakát

Pozvánka

Vánoční trh

Prázdniny 2021/2022

Prázdniny 2021/2022

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky všech námi pořádaných veřejných akcí na skutečnost, že na akcích může být pořizována foto nebo videodokumentace. Každý účastník námi pořádané veřejné akce svým vstupem na akci bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zaznamenán na video nebo fotodokumentaci, která může být použita pro další veřejné šíření.